Historiek 

In 2014 tijdens een van onze eerste bezoeken in Gambia werden we geconfronteerd met een tekort aan onderwijs in bepaalde streken en dorpen. 

Omdat we geloven in de  kracht en het belang van onderwijs  zijn we van start gegaan om een school in New Yundum te helpen.  Deze school hielpen we met o.a. eenvoudig  schoolmateriaal  en een aantal schoolborden.  We stelden vast dat de leerlingen onregelmatig aanwezig waren en de oorzaak hiervan was dat ze mee moesten helpen met de ouders om aan een inkomen te komen voor de dagelijkse voorzieningen.  
Om kinderen een  kans te geven op onderwijs trachten we in de basisbehoefte van voedsel te voorzien door aan de school van start te gaan met een groetentuin zodat de opbrengst hiervan mee gebruikt kon worden in de dagelijkse voedselvoorziening voor de kinderen in de school. 

Kartong 

 Het dorp Kartong vind je terug in het uiterste zuidwesten van Gambia  aan de grens met Senegal.
Door de contacten met de community beluisterden we de noden en vragen van de lokale bevolking.  
Eind 2015 kochten we ons eerste stuk grond in Kartong en richten we ook daar onze vzw op volgens de Gambiaanse wetgeving. 

Op het eerste stuk grond zijn we van start gegaan met het organiseren van een groetentuin voor vrouwen.   Door nauw  met de vrouwen samen te werken hebben we op hun vraag een Children's garden gebouwd.   
We zijn op zoek gegaan naar een tweede stuk grond, meer centraal gelegen en gemakkelijker bereikbaar voor de community.
Op het tweede stuk grond hebben we de kinderopvang gebouwd met speeltuin.  Deze werd geopend in januari 2019.   Sindsdien vangen we dagelijks ongeveer 46 kindjes op. 

Eveneens op vraag  van de community zorgen we voor  onderwijs.   Naast de gebouwen van de kinderopvang hebben we een schoolgebouw  laten bouwen. Op de planning stond de opening van de school september 2020.  Helaas was dit niet mogelijk omwille van corona.  Op uitdrukkelijke vraag van de  gemeenschap hebben we eind oktober het eerste leerjaar geopend.   Tijdens ons projectbezoek in juli 2021 werd er in samenspraak met leerkrachten en de ouders beslist om vanaf half september 2021 de school volledig open te stellen.

Onze visie

We willen kleinschalige projecten realiseren met een focus op continuïteit en duurzaamheid samen met de lokale gemeenschap bouwen we aan een betere toekomst.