HALAAI XALE Gambia vzw

p/a Grotendries 2

B-3210 LUBBEEK

Ondernemingsnummer: 0648.987.012

Bankgegevens: IBAN: BE15 0689 3095 7830 BIC: GKCCBEBB op naam van Halaai Xale

 

  • Geregistreerd als goede doel bij de Koning Boudewijnstichting

  • Giften op onze rekening BE15 0689 3095 7830 BIC: GKCCBEBB, voor een bedrag vanaf € 40 euro op jaarbasis met de mededeling  jaartal-gift-attest  (2024-gift-attest) komen in aanmerking voor een fiscaal attest.  Als organisatie leveren wij het attest af in het 1ste kwartaal van het daaropvolgende kalenderjaar.

  • Lid GRIS Lubbeek, lid 4de pijler organisaties

    Mailto :  info@halaaixale.be of   halaaixale@gmail.com

 Via onderstaande link kun je ons contacteren.